กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1  

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 การเมือง/มั่นคง
 เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯประกาศยกเลิกงบทดลองเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ระยะที่ 11 จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/08/2561)
ประกวดราคาค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (05/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (30/03/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2561)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (03/08/2561)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (19/07/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (13/07/2561)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
ธนาคารออมสิน สาขาห้าแยกฉลอง กำหนดย้ายที่ทำการจากห้างโฮมโปรห้าแยกฉลอง ไปเปิดที่ทำการใหม่ (16/08/2561)
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสระแก้ว (16/08/2561)
จ.ลำปาง มอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่ กศน. 13 อำเภอ เดินหน้าส่งเสริมสร้างสังคมรักการอ่าน (16/08/2561)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหลังฝนตกในหลายพื้นที่จะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ (16/08/2561)
กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรคและ 3 ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก แนะ 5 วิธีการป้องกัน (06/08/2561)
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ให้บริการฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้กับ 8 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (06/08/2561)
สาธารณสุขตรัง ยืนยัน ปัจจุบันไม่มีไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ พร้อมเดินหน้าเอาจริงให้ยุงสิ้นลาย (02/08/2561)
จ.สมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเก (16/07/2561)
     
ดูทั้งหมด

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1     2  

ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์